Pagina oficiala a Ministerului Educatiei si Stiintei din Moldova Directia Generala Invatamint
Tineret si Sport Drochia
Acasa colaboratori discipline evenimente istoric concursuri evaluare

    Discipline                                          Proiecte didactice

clasa 8 CALCUL TABELAR
Subiectul lecţieiObiective de referinţăMateriale didactice
Elementele unei foi de calcul să indice şi să utilizeze elementele foii de calcul proiect elementele unei foi de calcul
exemple
Tipuri de date să definească tipurile de date şi să introducă valorile acceptate de foile de calcul proiect Tipuri de date
Prezentare Obiective
Introducerea, şi editarea datelor să introducă valorile acceptate de foile de calcul;să aplice tehnicile de editare a datelor în foile de calcul proiect introducerea si editarea datelor
prezentare introducerea si editarea datelor
lucrare practica
intrebari si exercitii
Operatori şi operanzi să utilizeze operatorii şi operanzii conform destinaţiei lor proiect operanzi
lucrare practica
Adresarea celulelor să cunoască şi să aplice adresarea relativă şi absolută a celulelor proiect adresarea celulelor
prezentare adresarea celulelor
Utilizarea formulelor. Evaluarea formulelor să aplice formulele pentru efectuarea calculelor propuse proiect formule
Funcţii să aplice funcţiile predefinite pentru rezolvarea problemelor din matematică, fizică, prelucrarea textelor proiect functii
lucrare practica1
lucrare practica2
Crearea diagramelor să aleagă tipul de diagramă în funcţie de specificul datelor reprezentate proiect crearea diagramelor
Gestionarea listelor să explice şi să utilizeze operaţiile destinate gestiunii listelor proiect Gestionarea listelor
clasa 8 LIMBAJUL ALGORITMIC
Subiectul lecţieiObiective de referinţăMateriale didactice
algoritmi si executanti să descrie şi să utilizeze repertoriul de instrucţiuni ale executantului;să explice modul de execuţie a algoritmilor;să elaboreze algoritmi pentru executant proiect algoritmi si executanti
prezentare algoritmi si executanti
Subalgoritmi să explice modul de transfer al controlului în cazul apelului unui subalgoritm;să utilizeze metoda rafinării succesive proiect Subalgoritmi
exemple
prezentare subalgoritmi
Rezolvarea problemelor cu utilizarea subalgoritmilor să utilizeze subalgoritmul, apelul subalgoritmului in procesul de creare şi execuţie a algoritmului principal proiect utilizare subalgoritmi
exemple
lucrare practica
Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor. să definească formatul general şi să utilizeze instrucţiunile de ciclu;să precizeze numărul de execuţii al instrucţiunilor din corpul ciclului proiect Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor
exemple
prezentare algoritmi repetitivi
exercitii si intrebari
Algoritm cu ramificări. Instrucţiunea de ramificare. să definească formatul general şi să utilizeze instrucţiunea de ramificare proiect algoritmi cu ramificari
lucrare practica
prezentare algoritmi cu ramificari
rebus
Generalităţi Despre algoritmi. Proprietăţile algoritmilor să cunoască proprietăţile fundamentale ale algoritmilor proiect generalitati despre algoritmi

 

 

 

 

 

                        

 

 

sus 

Directia Generala Invatamint Tineret si Sport Drochia
bulevardul Independentei № 15
MD-5202 Drochia
Republica Moldova
tel. (+373 252) 2-27-48
fax. (+373 252) 2-27-48
Web: http://www.mtc-dr.md/~dgitsdrochia
E-mail: dgitsdr@mtc-dr.md